RSS
 

Oszczędzanie pieniędzy – jak robi się to na Świecie?

29 mar
Oszczędzanie pieniędzy – jak robi się to na Świecie?

Oszczędzanie pieniędzy – jak robi się to na Świecie?

Jesteśmy zawzięci, zaciekli, dobrzy w sporcie, uparci, są z Nas krętacze, po ulicach chodzą faceci z wąsem… czego by nie powiedzieć o Nas Polakach, to w większym bądź mniejszym stopniu prawda. Co kraj to obyczaj, ale nie ma wytycznych, które wyjaśniłyby, dlaczego Chińczycy, Francuzi czy Szwajcarzy oszczędzają przeciętnie znacznie więcej niż MY. Czy to kultura, wychowanie, a może geny mają na to wpływ? Co stymuluje nasze zachowania, jak to się dzieje, że inne narody potrafią oszczędzać. Kluczem może okazać się wiele uwarunkować, geograficznych czy historycznych oraz kulturowych, inni będą odpowiedzi szukać w stabilności ekonomicznej PKD, czy coś innego. Jak mówi stare przysłowie, co kraj to obyczaj.

Różnica między dochodem a wydatkiem = oszczędności

Przyjmuje się, że wysokość prywatnych oszczędności jest to różnica między dochodami otrzymywanymi na rękę a wszystkimi kosztami, jakie trzeba ponieść. Okazuje się, że jest to zmienna wartość, w 2009 r. mogliśmy pochwalić się 6,8% stopą oszczędności, co się stało, że rok temu spadła do 1%? Statystyki grzmią w kolejnych latach Polak będzie więcej wydawał pieniędzy niż może rozdysponować, oszczędzanie przyjmie wartość ujemną.

Bądź chytry jak…?

Przykład musimy wziąć z innego kraju, najlepiej z tego, gdzie mieszkańcy oszczędzają sumiennie a ich stopa oszczędności z roku na rok powiększa się. Oszczędności niektórych nacji z roku na rok przekraczają 10%, znaczy, to że odkładają oni nawet 1/10 zarobiony pieniędzy, jest to swoista podstawa bo inni oszczędzają więcej. Pionierem w oszczędzaniu okazują się kraje azjatyckie tj. Chiny i Indie. Chińczycy obecnie oszczędzają nawet 1/3 swoich oszczędność, tak jest od wielu lat. Kolejni są Hindusi, którzy mogą się pochwalić oszczędnościami na poziomie 20-22%, taka tendencja utrzymuje się też w krajach posiadających złoża ropy i gazu. Mowa tu o krajach Bliskiego Wschodu, czyli Arabii Saudyjskiej, Kataru czy Kuwejtu. Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy tych krajów mogą sobie na to pozwolić, gdyby w statystykach ujęto 100% ludności przypuszczam, że statystyki mocno by spadły.

Kto jest liderem na Starym kontynencie? Wysokimi oszczędnościami mogą się pochwalić m.in. Szwajcaria, Francja, Austria, Szwecja, Norwegia czy Belgia. W związku z kryzysem spore oszczędności zaczęli generować Hiszpania i Portugalczycy, Ci jednak nie chcą podzielić losu Grecji gdzie poziom oszczędności długo utrzymywał się na poziomie -7%.

Co łączy kraje umiejące (muszące) oszczędzać? Na pierwszym miejscu postawiłabym kulturę, która zakłada wstrzemięźliwość. Dzieci uczy się roztropności, wpaja się im troskę o przyszłość. Czy da się znaleźć wspólny mianownik dla krajów o wysokiej stopie oszczędności? Jednym z nich z pewnością jest kultura promująca takie cechy jak wstrzemięźliwość, roztropność czy ostrożność w myśleniu o przyszłości. Nauka ta dominuje w Chinach a nawet Szwajcarii, Szwecji czy Norwegii. W Chinach wzrost oszczędności przypisywany jest zwłaszcza niestabilności gospodarczej. Chińczycy martwią się, że utracą pracę i będą musieli ponosić wydatki na leczenie, edukację czy utrzymanie swoje i niepracujących członków rodziny. Tamtejsza polityka nie ingeruje (tak jak powinna), w niektóre aspekty życia codziennego, brak jest usług na wysokim poziomie, to też Chińczyków martwi, że będą musieli korzystać, z która przejawia się głównie zagrożeniem utraty pracy oraz koniecznością finansowania z własnej kieszeni wydatków na edukację, ochronę służby zdrowia oraz emeryturę. Państwo w dużej mierze wycofało się z organizowania tych aspektów codzienności lub nie dostarcza tego typu usług na wystarczająco wysokim poziomie.

W krajach wysoko rozwiniętych takich jak Szwajcaria, Belgia, Australia, Austria, Niemcy najwięcej oszczędności maja osoby pracujące w stabilnych sektorach gospodarki. W krajach tych występuje niska stopa bezrobocia. Od lat prywatne nadwyżki finansowe pokrywają koszty dalszych inwestycji co ma wpływ na bogacenie się tych narodów. Właśnie w tych krajać umiejętność oszczędzania można przypisać rozwijającemu się kapitalizmowi, który przekłada się na wyższą świadomość oraz wiedzę finansową. Wykształconym mechanizmom rynkowym czy korzystaniu z konkurencyjnego rynku np. poprzez porównywanie cen, korzystanie z narzędzi zwanych kalkulatorami czy porównywarkami. Europejczycy wiedzą więcej na temat zmiany sprzedawcy energii, u nas zmiana do początki.

Istnieje jednoznaczna odpowiedź, dlaczego niektóre kraje (mieszkańcy, niektórych krajów) oszczędzają więcej inni mniej? Odpowiedzi jest kilka, świadomość gorszego jutra – Chiny, Hiszpania, Portugalia, Wielkiej Brytania kombinacja kilku czynników, przede wszystkim kultury i tradycji, stabilności gospodarczej, zamożności, świadomości, jak funkcjonuje wolny rynek – kraje rozwinięte np. Szwajcaria, Austria, Wielka Brytania oraz zdolności do organizowania się dla dobra przyszłych pokoleń inne kraje Azji. Duża część oszczędności pochodzi z inwestycji w państwowe inwestycje np. Katar. Część mieszkańców oszczędza, bo musi boi się jutra część stać na oszczędzanie, zarabiają tyle, że starczy im na wydatki, luksus i mogą swobodnie oszczędzić nadwyżkę, dlatego w zestawieniu dwukrotnie znalazła się W. Brytania.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz