RSS
 

Jak załatwić zasiłek pogrzebowy?

20 sty

tumblr-lz6hltvfzj1qg7sd4o1-500-largePrzykre wydarzenia z zagranicy natchnęły mnie aby napisać kilka słów o śmierci. Nie jestem pedagogiem więc nie umiałbym pomagać rodzinom ofiar, ale kasa zawsze się przyda, na pogrzeb tym bardziej.

Zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie 4 tys. zł i przysługuje osobie (lub instytucji), która wyprawiła pogrzeb. Może to być ktoś z rodziny nawet dalszej, a nawet całkiem obca osoba, dom pomocy społecznej czy na przykład związek kombatantów. Zgodnie z przepisami najbliżsi otrzymują pełną kwotę zasiłku bez względu na poniesione koszty i na to, czy są ubezpieczeni w ZUS lub KRUS. Inni tylko do wysokości udokumentowanych wydatków (ale nie więcej niż 4 tys. zł). Zgodnie z przepisami cały zasiłek dostaną: wdowa lub wdowiec, rodzice, ojczym, macocha oraz dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione oraz umieszczone w rodzinie zastępczej, dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. O zasiłek należy wystąpić w ciągu 12 miesięcy od śmierci bliskiego. W przypadku osoby zaginionej termin ten liczony jest od dnia pochówku. Pieniędzy z zasiłku pogrzebowego nie trzeba uwzględniać w zeznaniu rocznym PIT. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, to kartę zgonu wystawia lekarz, który opiekował się pacjentem. Jeżeli w domu, należy wezwać lekarza rodzinnego albo pogotowie.

Jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa, kartę zgonu wystawia lekarz wezwany przez policję lub prokuratora. Gdy okoliczności są niejasne, może zarządzić sekcję zwłok. Wtedy kartę zgonu wypisze lekarz, który przeprowadzi sekcję. Może to potrwać kilka dni. Zwłoki można odebrać dopiero wtedy, gdy zgodzi się na to prokurator. Jeżeli rodzina nie chce oddać zmarłego do kostnicy, to zgodnie z prawem pogrzeb powinien się odbyć w ciągu 72 godzin. Ten czas jest skrócony do 24 godzin, jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej.

Po akt zgonu trzeba zgłosić się do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć. Jeśli stało się to w samolocie, na statku albo zmarły był żołnierzem w służbie czynnej lub uczestniczył w działaniach wojennych, zgon zgłasza się w USC Śródmieście w Warszawie. Należy to uczynić przez upływem trzech dni (po śmierci z powodu choroby zakaźnej – maksymalnie 24 godziny) od momentu wystawienia karty zgonu. Uprawnionymi do załatwienia tych formalności są w pierwszej kolejności: małżonek, dzieci i krewni, a w razie potrzeby ich sąsiedzi lub administrator domu. Aby otrzymać akt, w urzędzie trzeba przed-stawić kartę zgonu, dowód osobisty lub paszport zmarłego, książeczkę wojskową (gdy zmarły był mężczyzną do 50. roku życia), a w przypadku zgonu dziecka – akt urodzenia. Trzeba mieć przy sobie również własny dokument tożsamości, najlepiej dowód osobisty. Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest w trzech egzemplarzach. Za każdy kolejny trzeba zapłacić: 22 zł za odpis skrócony i 33 zł za odpis zupełny. Zgłoszenie zgonu w urzędzie powoduje automatyczne wymeldowanie zmarłej osoby z miejsca pobytu stałego lub tymczasowego oraz unieważnienie jej dowodu osobistego.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Tags:

Dodaj komentarz