RSS
 

Zanim pożyczysz pieniądze

18 maj

Jak można wykorzystać szybką pożyczkę i jakie oferty będą odpowiedzią na konkretną potrzebę? Przedstawimy, na krótkim przykładzie oraz pokażemy oferty, które będą najlepszym rozwiązaniem oraz są bardzo korzystnymi rozwiązanymi do pewnego progu pożyczonej kwoty. Czy szybka pożyczka online bez bik musi się zawsze kojarzyć z negatywną ofertą, z której głównie korzystają osoby postawione pod „ściągną” Można pokusić się o hipotezę, że jest inaczej.

Potrzeba: Załóżmy, że przedsiębiorca, mikro przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, chce kupić drukarkę laserową do firmy. Przedsiębiorca posiada majątek, który jest odłożony na długoterminowych lokatach, których ruszanie i przeznaczenie na zakup drukarki jest nieopłacalne. Pozostały kapitał pozwala przedsiębiorcy przeżycie, utrzymanie rodziny oraz opłatę bieżących zobowiązań i kontrahentów. Nie za bardzo na rękę jest przeznaczenie dodatkowych 500 zł na drukarkę.

Załóżmy, że dzisiaj jest 1 maja. Przedsiębiorca wie, że 28 maja kończy się termin wypłaty środków za bardzo duży projekt, na którym sporo zyska. Czy przedsiębiorca musi czekać do 28 maja i dopiero od czerwca korzystać z nowej drukarki?

Przedsiębiorca potrzebuje zrobić koszt, w celu odliczenia podatku. Z drugiej strony przedsiębiorca wie, że będzie miał większe zyski w maju. Pieniądze można pożyczyć bez dodatkowego kosztu prowizji i oprocentowania pozwala mu na zrobienie tego kosztu, czyli zakupu sprzętu, w tym przypadku drukarki. 28 maja przedsiębiorca oddaje 500 zł, czyli tyle ile i tak chciał przeznaczyć na drukarkę. W czerwcu przedsiębiorca płaci mniejsze podatki, pomniejszone o wartość zakupionego sprzętu, czyli jeszcze zyskuje. Nie miałby takiej możliwości, gdyby nie pożyczka, na zasadzie, słuchaj przyjacielu pożycz 500 zł –oddam ci równo 500 za 27 dni.  Przyjaciel w tym wypadku odpowiada dobrze, ale proszę oddaj w terminie, wtedy nie wyciągnę żadnych konsekwencji.

 Podsumowując

Działając w taki sposób, możemy utrzymywać i poprawiać płynność finansową bez wychodzenia z domu. Oczywiście jeśli potrzebujemy większych kwot, tego typu rozwiązanie nie będzie zupełnie bezpłatnym. Zachęcamy do porównywania ofert nie tylko pożyczek i kredytów, ale i cen usług czy towarów np. cen za kwh i ofert na tani prąd świadomego wyboru na naszej stronie, poświęconej porównaniu ofert szybkich pożyczek instytucji finansowych w jednym miejscu.

Zanim jednak pożyczysz pieniądze, zapoznaj się z 6 zasadami świadomego pożyczania.  Zasady odpowiedzialnego pożyczania

Zanim zaciągniemy pożyczkę lub kredyt należy rozważyć kilka istotnych aspektów. Pożyczka powinna być przeznaczona na cel, którego nie możemy sfinansować własnymi środkami. Wysokość pożyczki powinna być dostosowana do naszych finansowych możliwości. Pożyczki nie możemy traktować jako regularnego wsparcia budżetu domowego, ponieważ pożyczanie w takim celu może skończyć się wpadnięciem w spiralę długów. Pożyczka to zobowiązanie, które wpływa na całą rodzinę. Członkowie rodziny powinien wiedzieć, w jakim celu została zaciągnięta oraz kiedy i na jakich warunkach zostanie spłacona. Każdą pożyczkę należy spłacić wraz z określonymi w umowie kosztami (prowizja, oprocentowanie, dodatkowe opłaty).

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Pożyczkobiorca może wnioskować o wydłużenie okresu spłaty pożyczki. Zazwyczaj wydłużenie tego okresu wiąże się z koniecznością złożenia wniosku oraz dokonania dodatkowej płatności. Wniosek o zmianę terminu spłaty należy złożyć przed upływem terminu spłaty zobowiązania.

Konsekwencje braku płatności

Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaci zaciągniętego zobowiązania, pożyczkodawca ma prawo podjąć działania zmierzające do odzyskania kwoty pożyczki wraz z dodatkowymi kosztami. Jedną z możliwości jest przekazanie pożyczki do windykacji.

Opóźnienia w spłacie – konsekwencje

W przypadku opóźnienia w spłacie rat pożyczki, pożyczający musi liczyć się z dodatkowymi kosztami oraz konsekwencjami natury formalnoprawnej. Zgodnie z umową pożyczki, pożyczkodawca ma prawo naliczać dodatkowe opłaty wynikające z: konieczności wysyłania monitów i wezwań do zapłaty, windykacji, odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Dodatkowo pożyczkobiorca musi liczyć się z możliwością zgłoszenia opóźnień w spłacie do bazy dłużników. Zgłoszenie takie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić zaciągnięcie kredytu w przyszłości.

Zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi pożyczek

Szybkie pożyczki gotówkowe (tzw. pożyczki pozabankowe) udzielane są na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują się także do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). W takiej sytuacji klientom przedstawiane są formularz informacyjne właściwe dla kredytów konsumenckich.

RRSO oraz opłaty związane z udzieleniem pożyczki

RRSO odzwierciedla relację pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. Definicję i sposób obliczania RRSO zawiera ustawa o kredycie konsumenckim, która szczegółowo precyzuje jakie koszty są uwzględniane przy obliczaniu stopy. Dzięki temu, że metodologia obliczania jest identyczna w każdym przypadku, RRSO stanowi obiektywne narzędzie umożliwiające porównanie różnych ofert pożyczkowych. Zaciągając szybką pożyczkę należy się liczyć z następującymi kosztami: opłatą przygotowawczą, opłatą związaną z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki, kosztami ubezpieczeń, opłatą rejestracyjną (zwykle jest to wpłata 1 grosza w celu zweryfikowania tożsamości), kosztami windykacji (upomnienia, monity).

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz