RSS
 

Notki z tagiem ‘zmiana dostawcy prądu’

Zlecenie stałe a polecenie zapłaty – jaka jest różnica?

15 sie

milionerCzas to pieniądz –  to z pewnością przyświeca tym, którzy korzystają z bankowości mobilnej. Chcą mieć szybki dostęp do pieniędzy, a na pewno nie lubią tracić go na opłacanie rachunków. Oczywiście takiego „samoopłacania’ się rachunków nikomu nie można zabronić, ale, wystarczy odpowiednio zdefiniować zlecenia stałe i polecenia zapłaty, a funkcje te oferuje wiele banków. Czym różni się  stałe zlecenie od polecenie zapłaty w przelewach automatycznych.

Pieniądze uciekają bez naszej wiedzy

Oczywiście bez naszej zgody nie ma mowy aby zrealizować jakiś przelew stały czy zapłatę, ale  cel jest jedne, bez naszej ingerencji opłacimy różne usługi, czy zapłacimy za towary, ale to w przypadku firm. Czas poznać różnice między tymi dwoma bankowymi usługami.

Zlecenie stałe

Cykliczność, to domena stałego zlecenia. Usługa ma zapewnić opłacanie rachunków lub wykonywanie konkretnych przelewów na dane prywatne konto w pewnych odstępach czasu. Co ważne, kwoty jakie są przelewane muszą być znane, bo ich wysokość nie może być inna niż określona przez nas przy ustalaniu stałego zlecenia w banku czy aplikacji internetowej. Ważna jest odpowiednia konfiguracja takiej usługi na naszym koncie. I tak, możemy bez trudu opłacać takie usługi jak abonament, ubezpieczenie czy ratę kredytu, czynsz gdyż znamy z góry ich wysokość. Wystarczy podać dane odbiorcy, numer konta, kwotę jaka ma być przelewana oraz terminy dyspozycji w odniesieniu cyklicznym. Realizacja owych przekazów, może być wykonywana co miesiąc, co kwartał, co pół roku czy nawet co rok – przedział możliwych terminów,

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty, tu także wyróżniamy aspekt cyklicznej opłaty, różnicą jest to, iż polecenie zapłaty obciąża nasze konto różną wysokością kwoty, wcześniej nam nie znaną, tak jak w przypadku rachunków za prąd czy usługi telefonii. Bank jest wykonawcą takiej usługi, pobiera z naszego konta pieniądze aby przesłać usługodawcy, z którym wcześniej podpisujemy umowę bądź zlecenia na polecenie zapłaty.  Wówczas to usługodawca wystawia dwie faktury, jedną dla nas a drugą dla banku, aby ten poznał wysokość zobowiązania. W zależności od banku, polecenia stałe opłacane są albo  w konkretny dniu, albo dzień przed wyjściem terminu płatności. Jeśli brak środków na koncie, dokonuje się dwóch prób, potem faktura zostaje nieopłacona.

Kosztowne przedsięwzięcie

Nieuczciwy usługodawca zawsze może wpisać na fakturze większą kwotę, ale wówczas naraża się na nieprzyjemności, bo z pewnością kiedyś zerkniemy na wydruki z  kąta. Lepiej robić to przynajmniej dwa razy na miesiąc, mamy bowiem 30 dni na anulowanie polecenia zapłaty w banku, natomiast u przedsiębiorcy jedynie 5 dni. Warto pamiętać o wypowiedzeniu usługi zlecenia kiedy kończymy współpracę z danym usługodawcą np. zmieniamy sprzedawcę prądu, albo podpisujemy inne warunku umowne, jeśli zmieni się numer rachunku do wpłat trzeba odnowić polecenia zapłaty.

Koszty automatycznych przelewów

Przelew kosztuje dwa złote, albo nic za to za prowadzenie rachunku zapłacimy więcej. Oferty są różne, trzeba wybrać taką na naszą kieszeń i na nasze potrzeby.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

Zmiana dostawcy prądu – krok po kroku

23 cze

Krok 1   ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY Z NOWYM SPRZEDAWCĄ

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Odbiorca

Nowy
sprzedawca

Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Odbiorcą a nowym sprzedawcą, rozpoczyna proces zmiany sprzedawcy energii. Umowa sprzedaży powinna wejść w życie od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą.

 

Krok 2   WYPOWIEDZENIE UMOWY SPRZEDAŻY Z DOTYCHCZASOWYM SPRZEDAWCĄ

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Odbiorca

Złożenie wypowiedzenia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą.

 

Krok 3 POWIADOMIENIE OPERATORA O ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z NOWYM SPRZEDAWCĄ

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Odbiorca

Nowy
sprzedawca

Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej powiadamiają OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 4   WERYFIKACJA PRZEZ  OPERATORA ZGŁOSZENIA UMOWY SPRZEDAŻY

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

OSD

Weryfikacja przez OSD zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.OSD w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia umowy sprzedaży dokonuje jego weryfikacji, zgodnie z zapisami IRiESD – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci DystrybucyjnejW przypadku negatywnej weryfikacji zgłoszenia umowy sprzedaży, OSD informuje strony dokonujące zgłoszenia, o jego odrzuceniu oraz wskazuje przyczyny odrzucenia zgłoszenia.

 

Krok 5   ZAWARCIE UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Odbiorca

OSD

Nowy sprzedawca

Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji pomiędzy Odbiorcą a OSD lub dokonanie aktualizacji tej umowy (w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy).  Aktualizacja umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy nowym sprzedawcą a OSD.

  • Zmiana sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem postanowień IRiESD oraz zasad i okresów rozwiązywania umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą, co zapewnia ciągłość sprzedaży energii elektrycznej.
  • Realizacja zmiany sprzedawcy energii elektrycznej może wymagać dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań technicznych określonych w IRiESD. Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych spoczywa na właścicielu układu pomiarowo-rozliczeniowego. Dla Odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia (o napięciu znamionowym poniżej 1 kV) właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest obecny Operator. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów transmisji danych pomiarowych do wymagań technicznych określonych w IRiESD jest wykonywane:
  1. Kosztem i staraniem Odbiorcy, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do II lub III grupy przyłączeniowej. Szczegółowe wymagania techniczne są określane przez Operatorów na podstawie wniosku Odbiorcy o określenie wymagań technicznych w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych.
  2. Jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do IV grupy przyłączeniowej.
  3. Nie dotyczy, jeżeli Odbiorca jest zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.

 

Krok 6   ODCZYT LICZNIKA

Podmioty inicjujące krok

Opis zadania lub procesu

Uczestnicy zadania

OSD

Dokonanie przez OSD odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego Odbiorcy. Udostępnienie odczytu dotychczasowemu sprzedawcy oraz nowemu sprzedawcy.
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

5 wskazówek na to by stać się milionerem

07 cze

milionerBogacenia się i bycie milionerem jest tematem tabu, każdy by chciał nim zostać ale innych, którzy osiągnęli sukces podejrzewa o kradzież, działalność na granicy prawa czy malwersacje. Mówiąc, prościej, wszyscy bogaci to ludzie źli ale i tak dążymy do tego aby nimi zostać.

Oto 5 kroków, które (nie)zagwarantują staniesz się milionerem 30

1. Pierwszym krokiem jest…

aby skupić się na zwiększenie przychodów, wiem to trudne, ale od czego są sposoby na oszczędzanie, (oszczędzanie żywności, oszczędzanie energii elektrycznej i wody). Zacznij od odzyskania kontroli nad dochodami, można to zrobić w różne sposoby

2. Nie popisywać – pokazać się.

Pierwszy luksusowy zegarek lub samochód, nie warto ich kupować póki nie będzie osiągać się bezpiecznych przychodów. Zazdrość może sprawić, że zaczną wpływać na nas donosy do różnych urzędów, co za tym idzie z miesiąca na miesiąc będziemy mieć kontrolę.

3. Zapisz się do inwestowania,  

aby zaoszczędzić pieniądze trzeba się postarać, aby zyskać pieniądze trzeba inwestować. Odłóż część pieniędzy na zabezpieczonych, świętych (nietykalnych) rachunkach. Nigdy nie należy używać tych kont, to pieniądze na naprawdę nagły wypadek. To zmusi Cię do dalszego kroku, (wzrostu przychodów).

4. Unikaj długów. 

Znany milioner lubi oglądać anegdotę o tym jak, pożyczył pieniądze na samochód tylko dlatego, że wiedział, że może to zwiększyć jego dochody. Bogaci ludzie używają pożyczek aby wpływać na inwestycje i wzrost przepływów pieniężnych. Biedni ludzie używają długu na zakup rzeczy, które sprawiają, że mogą funkcjonować i polepszyć standard życia.

5. Traktuj pieniądze jak zazdrosnego kochanka.

Aby stać się bogatym i pozostać bogatym trzeba będzie ustawić pewne priorytet. Pieniądze są jak zazdrosny kochanek. Zignoruj ​​go i on będzie cię ignorował, albo, co gorsza, to zostawi cię dla kogoś innego. O pieniądze trzeba więc dbać.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii